duminică, 21 iulie 2013

Tango flamenco


marți, 16 iulie 2013

"Nu trebuie să iei atitudine faţă de orice prostie omenească, căci aceasta luare de atiutdine prea uşor te prosteşte." L. Blaga


“Mă gândesc la A.V. De ce are ecouri de mediocritate uneori? Poate pentru că a comunicat prea mult cu oamenii mediocri. I s-au pus întrebări mediocre şi a trebuit să le răspundă.
Calitatea se păstrează numai prin întrebări de calitate sau măcar de sinceritate. Ceea ce macină spiritul sunt întrebările grosolane. Nimeni nu rezistă: cade în profesorat.”    
Constantin Noica – “Carte de înţelepciune”

sâmbătă, 13 iulie 2013

Dans cu o carte


De ce citim?
Justificarea igienică (Noica) — Pentru că nu numai trupul, ci şi spiritul poate fi „nespălat", cititul este un mijloc de a-ţi face toaleta în ordinea spiritului. Cartea ca element central în igiena mentală. Spiritul are şi el nevoie de o dietă; el „arată" după cum îl hră­neşti. Cum poţi să te îndobitoceşti necitind.

Principiul dez-depărtării — „Cartea e un mijloc de a sta de vorbă cu departele tău" (Noica). — „Cărţile sînt scrisori mai groase scrise prietenilor" (Jean Paul).

Gabriel Liiceanu - "Declaraţie de iubire"

marți, 9 iulie 2013

Omule drag, cât de multă iubire trăieşti?

„Ştiu că moartea nu este un lucru de care să te temi, ci pe care să-l înfrunţi.” 
Fiona Castle